English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

29.10.12

Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο αρχιστράτηγος δυνάμεως Κυρίου

Στις 8 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει την Σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και όλων των Αγγελικών τάξεων.

Οι Άγγελοι είναι ασώματοι καί άυλοι. Υμνούν τον Θεό ακατάπαυστα. Περικυκλώνουν τον Θρόνο του Θεού στον Ουρανό, αλλά στέκονται με δέος και φόβο και σεβασμό, μη δυνάμενοι να ατενίσουν τον Θεό κατά πρόσωπο. Γι' αυτό και καλύπτουν με τις πτέρυγές τους το πρόσωπό τους.

Ο Θεός και Δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, εκτός από τον ορατό και υλικό κόσμο, δημιούργησε και τον άυλο και αόρατο Αγγελικό κόσμο, ως Ποιητής «ορατών τε πάντων και αοράτων», καθώς ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεώς μας.

Συγκεκριμένα δημιούργησε δέκα Τάγματα Αγγέλων, τα εννέα από τα οποία έχουν τις εξής ονομασίες : «Σεραφίμ», «Χερουβίμ», χάγγελοι» και «Άγγελοι». Ο επικεφαλής όμως του δεκάτου τάγματος, ο Εωσφόρος, επειδή υπερηφανεύθηκε κατά του Θεού και τόλμησε να πει ότι θα βάλη τον θρόνο του επάνω στις νεφέλες και ότι θα γίνει όμοιος με τον Ύψιστο Θεό, γι' αυτό και εξέπεσε από τον Ουρανό στα καταχθόνια - σαν αστραπή - από την πολλή αλαζονεία και την έπαρσή του και έγινε ο διάβολος, ο αντίπαλος και πολέμιος της σωτηρίας των ανθρώπων. Τότε ο Θεός έταξε τον Μιχαήλ να είναι ο πρώτος ανάμεσα στα Αγγελικά Τάγματα, για την πολλή του κηδεμονία που επέδειξε προς το γένος των ανθρώπων και γιά την πολλή πιστότητα προς τις βουλές και τα προστάγματα Του, διότι εκείνος ήταν που συγκέντρωσε τους χορούς των Αγγέλων και φώναξε το «Πρόσχωμεν» που σημαίνει «ας προσέξωμε» να μη πέσωμε από το φως στο σκοτάδι, όπως έπεσε πριν λίγο ο σατανάς για την πολλή του υπερηφάνεια.

Έκτοτε όσοι δεν παρασύρθηκαν στην πτώση, αλλά «εν ομονοία, ενώσει και φόβω Θεού» έμειναν σταθεροί, παρέμειναν συγχρόνως και άτρεπτοι πλέον στο αγαθό και στην υπακοή προς τον Κτίστη και Δημιουργό τους.

Γι' αυτή την μοναδική του συμβολή ο Μιχαήλ κατέχει την πρώτη και κυρίαρχη θέση ανάμεσα στους Αρχαγγέλους, που ξεχωρίζει και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Έδειξε πολλές ευεργεσίες και χάριτες στο γένος των ανθρώπων, όπως γνωρίζουμε και όπως διαπιστώνουμε καθημερινά στην ζωή της Εκκλησίας.

Ό Ταξιάρχης Μιχαήλ, ό «άρχων ό μέγας», όπως αποκαλείται στην Παλαιά Διαθήκη (Δαν. ιβ 1), ή «αρχιστράτηγος δυνάμεως Κυρίου (Ί. Ναυή ε' 14), μαζί με τον Γαβριήλ είναι ό γνωστότερος στους πιστούς άγγελος, πρόθυμος πάντοτε να βοηθήσει καί να συντρέξει στις ανάγκες καί δυσκολίες του ανηφορικού μας δρόμου προς την Βασιλεία των Ουρανών. Ή αποστολή του αυτή επισημαίνεται στον απόστολο Παύλο, πού στην προς Εβραίους επιστολή του χαρακτηρίζει τους "Αγγέλους «λειτουργικά πνεύματα είς διακονίαν αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν» (Κεφ. α' 14). 

Στήν Παλαιά Διαθήκη έχουμε πλήθος εμφανίσεων του αρχιστρατήγου Μιχαήλ, όπως στην περιπλανώμενη "Αγαρ καί τον γιο της Ισμαήλ, για να τους παραμυθήσει, στον Αβραάμ,όταν επρόκειτο να θυσιάσει τον γιο του Ισαάκ, στον μάντηΒαλαάμ, όταν άνοιξε το στόμα της όνου καί μίλησε αυτή με φωνή ανθρώπινη,κατά τον θάνατο του Μωϋσέως, οπότε έπετίμησε τον εχθρό τον παμβέβηλο, στον Ίησοΰ του Ναυή, στον Γεδεών, στον Μανωέ καί στην γυναίκα του, καταργώντας την στειρότητα της. Του είχε δέ ήδη φέρει ζεστό ψωμί καί δοχείο με νερό. Αργότερα ό ίδιος Αρχάγγελος του εμήνυσε να συναντήσει τους ανθρώπους του βασιλέως καί να τους μεταφέρει εντολές του Θεοΰ. ' Αλλου βρίσκουμε πάλι τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ να κατακόπτει εκατό χιλιάδες Άσσυρίους, να διαφυλάττει τους «Τρεις Παίδας» από την «κάμινον του πυρός την φλεγομένην» καί τον προφήτη Δανιήλ στον λάκκο των λεόντων επίσης με θαυμαστό τρόπο, για να θρέψει τον τελευταίο μέσα στον λάκκο, μετέφερε στην Βαβυλώνα τον προφήτη "Αββακούμ.

Καθώς περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη, εμφανίσθηκε στονΚορνήλιο κατά την ώρα της προσευχής του καί του είπε να καλέσει τον Πέτρο, για να τον βαπτίσει. Τον απόστολο Πέτρο, πού επρόκειτο να σκοτώσει ό Ηρώδης για χάρη των Ιουδαίων, ελευθέρωσε από την φυλακή, ενώ τον ίδιο τον Ηρώδη, πού ύπερηφανεύθηκε, τιμώρησε με θάνατο. Στόν απόστολο Παύλοεμφανίσθηκε, όταν κινδύνευε το πλοίο, καί του είπε να μη φοβάται. Επίσης ό ίδιος ό Ταξιάρχης έτάραττε το νερό στην Προβατική κο-υμβήθρα καί θεραπεύονταν κατ' έτος οί ασθενείς. Αυτόν, τέλος, είδε ό Θεολόγος Ιωάννης στηνΑποκάλυψη καί σύμφωνα με αυτήν μέλει να φονεύσει τονΑντίχριστο κατά την συντέλεια του κόσμου. Στήν εκκλησιαστική ιστορία μέχρι τίς ημέρες μας δεν ήταν λίγες οί φορές πού ό Μιχαήλ επισκέφθηκε τον κόσμο. Βοήθησε τονΜέγα Κωνσταντίνο να κατατροπώσει τους εχθρούς, γι' αυτό καί κατά προτροπή του ό άγιος Βασιλεύς έκτισε ναό του Ταξιάρχη Μιχαήλ στο Σωσθένειο. Έσωσε με τρόπο θαυμαστό την Κωνσταντινούπολη από τον κίνδυνο των Άβάρων, των Περσών καί των Άγαρηνών επίσης την πόλη Άκολία παρά την Μαύρη θάλασσα από τους Σαρακηνούς. Στίς Κολοσσές της Φρυγίας διαφύλαξε ακέραιο το ομώνυμο προσκύνημα του από την ορμή των ποταμών, πού κατευθύνονταν απειλητικοί επάνω του, δημιουργώντας μια τεράστια οπή, μέσα στην οποία χωνεύθηκαν τα νερά τους.

(Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάζονται συνήθως με σπαθί ή σκήπτρο στο δεξί χέρι, σύμβολο της εξουσίας που τους χάρισε ο Θεός. Στο αριστερό χέρι κρατούν πολλές φορές μια σφαίρα που συμβολίζει τον κόσμο).

http://www.ecclesia.gr
&
http://agathplatani.blogspot.gr

Τα διαβάζουν πολλοί